Yenidoğanlarda Çarpık Ayak

blank

Gözle görülen , Kolay bir şekilde tanı konulabilen bir şekil bozukluğudur. Yenidoğanlarda çarpık ayak hastalığında ayak bileklerinin düz duruma gelmesi zor olmakla beraber ayak bölümü sürekli öne yönelim pozisyonundadır. Yapılan araştırmalarda doğum sonrası her bin bebekten 1 veya 2 tanesinde görülebilen tıp dilinde “Pes Ekinovarus” olarak adlandırılan hastalığının tanısı, anne karnında 16. haftadan itibaren ultrasonografi sayesinde konulabilir. Ancak bebeklerde doğum sonrası fark edildiği unutulmamalıdır.

Çarpık Ayak Hastalığının Semptomları

Yenidoğanlarda çarpık ayak hastalığının bazı semptomları bulunmaktadır. İlk olarak ayakların iç kısmının ortasında oluk şeklinde çizgiler bulunur. Aynı görünüm topuk üzerinde de olabilir. Ayak tabanı yere değil, iç yana doğru dönmüştür.Hastalığın şiddetine göre farklılık gösteren bu semptomların elle muayene esnasında kısmen düzelebildiği görülür. Çoğu kez her iki ayakta beraber görülen hastalık, eğer tek taraflı görülüyor ise bu ayak diğer ayağa göre daha küçük gözükür. Ayrıca ayak kemiklerindeki deformasyon da bu hastalığın semptomları arasındadır. Teşhis ve tedavinin gecikmesi, kemiklerdeki şekil bozukluğunun artmasına neden olabilir. Deforme olan ayak, diğer ayağa göre ince ve küçük bir görünüme sahip olacağından tanı aşaması kolaydır.

Çarpık ayak hastalığının diğer belirtileri;


• Başparmağın içe dönük olması
• Ayak kirişlerinde yükseklik
• Topuğun içe dönük olması
• Ayağın bilekten aşağı doğru durması olarak sıralanabilir.

Yenidoğanlarda Çarpık Ayak Tedavisi Nasıl Olur?


Teşhis konulduktan sonra haftalık alçı değişimleriyle tedavi sürecine başlanır. Bu süreçte bebeğin ayakları her hafta biraz daha düzeltilerek, kasığına kadar, alçı yeniden yapılır. aşamalı bir şekilde düzelme beklenir. Bu alçı tedavisi, ayağın tam olarak düzelmesi durumunda sona erer.
Daha sonra atel veya ters kalıp ayakkabı giydirilerek ortalama 2 yaşına kadar bebek takip edilir. Şekil bozukluğunun tamamen düzeldiği görülünce tedavi bırakılır. Ayakların tedaviden sonra rahat esnetilmesi, tedavinin başarılı bir şekilde devam ettiğini gösterir. Ayrıca topuk kemiği de bu aşamada takip edilir. Kemiğin yerine oturması da yine tedavide başarının göstergesidir. Fakat bazı hastalarda alçı tedavisine rağmen topuk kemiği yerinde değildir. Bu tür durumlarda cerrahi operasyonlara başvurulur.
Yenidoğanlarda çarpık ayak hastalığının alçı tedavisi ortalama 6 -8 haftaya kadar devam eder.

Düzeltici alçı uygulamasından sonra bebek yürümeye başlayıncaya kadar atel veya çeşitli cihazlar yardımı ile ayak uygun şeklide tutulmaya çalışılır. Yürümeye başlayan bebeğe 2 yaşına kadar da ters kalıp ayakkabı giydirilir. Çarpık ayak hastalığına sahip olan çocuklar ayrıca 10 yaşına kadar düzenli olarak kontrol edilir. Eğer teşhis ve tedavi erken dönemde yapılmışsa, ayaklarda yaşanan deformasyon başarılı şekilde düzeltilebilir.