Omuz Protezi Ameliyatı

SAĞLIKLI BİLGİLER
Omuz Protezi Ameliyatı

Çeşitli nedenlerle hasar görmüş omuz eklem yüzeyinin omuz protezi adı verilen yapay bir eklem ile değiştirilmesi işlemi omuz protezi ameliyatı olarak tanımlanabilir. Omuz protezleri, travmalar ya da omuz hastalıkları durumunda uzman ortopedi cerrahının onay vermesi halinde yapılır. Günümüzde yaygın olarak yapılan omuz protezi ameliyatları, ağrılı omuz hastalıklarının tedavisinde uygulanmaktadır.


Omuz Protezi Ameliyatı Nedir?


Vücudun en hareketli eklemleri arasında yer alan omuzlar günlük hayatımızda birçok hareketi gerçekleştirmemize imkân sağlamaktadır. Omuz protezi, omuz eklemini oluşturan kol kemiğinin yuvarlak şekilli üst kısmının ve kürek kemiğinin yuvarlak şekilli üst kısmının çıkarılması ve hasar gören bu yapıların protez ile desteklenmesidir.

İleri derecede omuzda görülen eklem hasarının tedavisinde uygulanan omuz protezleri, yüksek başarı oranlarına sahiptir. Omuz protezi, yapay omuz eklemi olarak görev yapmaktadır. Bu sayede omuz protezi işlevini yitiren omuz ekleminin ağrı ve sızı olmadan hareket ettirilmesine olanak sağlamaktadır.


Omuz Protezi Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?


Travma ya da kireçlenme gibi hastalıkların meydana getirdiği omuz ağrıları çok şiddetli boyutlara ulaşabilir. Hastanın yaşamını olumsuz etkileyen omuz ağrılarının ilerlemesi durumunda muhakkak alanında uzman ortopedi cerrahına muayene olmak gerekmektedir.

Ortopedi cerrahının gerçekleştirdiği fiziki muayenenin ardından hastaya omuz ağrılarını dindirecek, hareket kısıtlığını ortadan kaldıracak çeşitli tedavi yöntemleri gerçekleştirilir. Hastaya uygulanan fizik tedavi egzersizleri ve ilaç tedavilerinin yetersiz kalması durumunda hastanın ağrıları hafiflememişse uzman ortopedi cerrahının onayı ile omuz protezi ameliyatı yapılır.

Omuz protezi ameliyatı birçok ağrılı omuz hastalıkları tedavisinde gerçekleştirilir. Hastaya uygulanan omuz protezi ameliyatı genellikle şu durumlarda yapılmaktadır;

  • Hastada omuz kireçlenmesi hastalığı varsa,
  • Omuz ekleminde ileri boyutta hasara neden olan romatizmal hastalıkların meydana gelmişse,
  • Humerus başının yapısının bozulmasına neden olan avasküler nekroz hastalığı,
  • Tedavi edilmeyen rotator manşet yırtığının sebep olduğu manşet yırtığı artropatisi,
  • Kaynama ihtimali düşük olan humerus kırıklarının tedavisinde de omuz protezi ameliyatı uygulanmaktadır. 


Omuz Protezi Çeşitleri Nelerdir?


Hastaya protez ameliyatında uygulanılacak omuz protez çeşitleri farklılık göstermektedir. Protezler kullanım amacına ve yapısına göre 3’e ayrılmaktadır. Bunlar;

Total Omuz Protezi: Omuz eklemini oluşturan humerus başı ve glenoidin değiştirilmesidir. Genellikle rotator manşet kasları sağlam olan hastalara total omuz protezi yapılmaktadır. Günümüzde en yaygın kullanılan omuz protezi çeşidi olan total omuz protezi, farklı materyallerden üretilebilir.

Parsiyel Omuz Protezi: Sadece humerus değiştirilmektedir. Bu protez çeşidinde de rotator manşet kaslarının sağlam olması gerekmektedir. Parsiyel omuz protezi, humerus başında hasara neden olan artrit, humerus başı kırığı gibi hastalıklarda tercih edilmektedir.

Ters Omuz Protezi: Omuz ekleminin her iki yönü de ters omuz protezi ile değiştirilir. Ters omuz protezlerinde, eklemin dönme merkezinin yeri değiştirilmektedir. Genellikle ters omuz protezi, rotator manşet yırtıklarının neden olduğu hasarlarda ve diğer protez türlerinin sonuç vermemesi durumunda uygulanmaktadır.


Omuz Protezleri Dayanıklı Mı?


Hastanın omzunda meydana gelen ağrı ve hareket kısıtlığını gidermek için uygulanan omuz protezleri, günümüzde kullanılan yüksek kaliteli protezler ve gelişen cerrahi tedavi yöntemleri sayesinde protezlerin kullanım ömrü de uzamıştır. Omuz protezi kullanım ömrü kişiden kişiye göre değişmekle birlikte yaklaşık 25 yıl kadar kullanılabilir.

Prof. Dr. Nejat Güney | Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Prof. Dr. Nejat Güney | Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
00:10