Perthes Hastalığı

blank

Perthes Hastalığı

Perthes hastalığı, femur başı dediğimiz uyluğun en üstünde top şeklinde olan kemik bölgesinde, kan akışının geçici bir süre durmasıyla meydana gelen ve kemik hücrelerini ölümü ile kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık yaygın olarak 4 – 10 yaş arası çocuklarda görülmektedir. Çok hareketli erkek çocuklarında daha sık görülen bu rahatsızlık aksama ve topallamaya sebep olmaktadır. Perthes hastalığına erken tanı konulması ile tedavide başarı elde edilmektedir. Çocukluk döneminde ortaya çıkan, ömür boyu tedavi ve takip gerektiren hastalık, ileri yaşlarda kireçlenmeye neden olabilir. Başlangıç döneminde hafif belirti gösteren Perthes hastalığı belirtileri; topallama, kalça ve diz bölgesinde ağrı gibi semptomlara neden olmaktadır.

Perthes Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Çocukluk çağında görülen bir kalça hastalığı olan Perthes, kemik ve eklem rahatsızlığıdır. Erkek çocuklarda kız çocuklara göre 4 kat daha sık görülen hastalık genellikle yürüme sırasında aksama, kalça ve diz bölgesinde oluşan ağrılar ile ortaya çıkmaktadır. Perthes hastalığının belirtileri başlangıç evresinde hafif seyretmektedir. Hastalığın ilerlemesi ile belirtiler artmaya başlar. Perthes hastalığı belirtileri arasında; topallama, kalça ve diz bölgesinde ağrı oluşumu, bacaklarda şişme, eklem hareketlerinde zorluk, bacak kısalığı gibi semptomlar görülmektedir. Çocukluk döneminde meydana gelen belirtilerin fark edilmesi durumunda alanında uzman ortopedi cerrahına gidilmesi gerekmektedir.

Perthes Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir?

Hastalığın kesin olarak sebebi bilinmemekle birlikte Perthes hastalığının meydana gelmesine etki eden çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Çocukluk döneminde aşırı hareketlilik, minyon tipli vücut yapısı, hormonal bozukluklar, kalça kemiğinde meydana gelen yaralanmalar, genetik yatkınlık gibi etkenler hastalığın birebir nedeni olmayıp hastalığın ortaya çıkmasına etki eden risk faktörlerindendir.

Perthes Hastalığı Tanı Ve Tedavi Yöntemleri

Hastalığın ortaya çıkmasında ilk belirti çocuğun aksaması, topallamasıdır. Bunun yanı sıra hareket kısıtlılığı ve ağrı sebebiyle ailenin dikkatini çeken hastalığa muayene ve radyografi ile kesin tanı konulabilir. Travmalar, beslenme yetersizlikleri, pıhtılaşma bozuklukları, yoğun sigara dumanına maruz kalma gibi unsurlar hastalığın sebepleri arasında yer almaktadır. Perthes hastalığının tedavisindeki başlıca amaç eklemin hareket açıklığını korumakla birlikte, femur başının kalça eklem çukuru içinde tutulmasıdır. Bu sayede kemiğin baş kısmının küresel yapısının bozulmadan gelişimi hedeflenir.

Tedavi süresinde çocuğun sportif aktivitelerde bulunması, hoplayıp zıplaması, yüksekten atlaması kısıtlanmalıdır. Ancak çocuğun günlük aktivitelerinde herhangi bir kısıtlama yapılmamaktadır. İlaç kullanımı ve istirahatle desteklenecek olan tedavide, hastalığın derecesine bağlı olarak değişik yöntemlere de başvurulur. Femur başı topunu yuvada tutmak için, bacaklar açık pozisyonda olmak koşuluyla alçı uygulaması, ortez kullanımı yapılabilir. Kalçadaki patolojik bir duruma bağlı olarak gelişen hastalığın tedavisinde femur başının kalça eklemi içerisindeki yuvasında tutulması için gerekli görülen durumlarda cerrahi operasyonlar da uygulanabilir. Çocuğun kemik gelişimi sona erene kadar tedavi süreci devam etmektedir. Hastalığın iyileşmesi durumunda 50’li yaşlardan itibaren kireçlenme sorunu meydana gelebilir. Kalçada oluşan kireçlenmenin ilerlemesi ve cerrahi dışı yöntemlerin yetersiz kalması durumunda hastaya kalça protezi uygulanabilir.

blank
blank