Kas Ve İskelet Sistemi Tümörleri

blank

Kas ve İskelet Sistemi Tümörleri

Tümör, kitle ya da dokuların anormal büyümesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir dokuda olması gereken hücrenin karakter değiştirerek gereğinden fazla büyümesiyle tümör ortaya çıkar. Kas veya kemik fonksiyonunu kısa sürede bozabilen tümörler kemik kırılmalarına sebebiyet verebilir. Ağrısız büyüyen tümörler belirli bir büyüklüğe ulaştığı zaman doku hasarı meydana getirir. Kas ve iskelet sistemi tümörleri, çok büyüdükleri durumlarda uzuv kayıplarına da neden olabilir. Şişlik, ağrı gibi semptomlar kas ve iskelet sistemi tümör belirtileri arasında yer almaktadır.

Kas Ve İskelet Sistemi Tümör Belirtileri Nelerdir?

Yavaş veya hızlı gelişim gösteren kas ve iskelet sistemi tümör belirtileri şişlik ve ağrı ile kendini göstermektedir. Yumuşak doku tümörlerinde ele gelen şişlik ve kitle ilk bulgu olabilir. Kemik tümörlerinde ise ilk bulgu ağrı ile başlamaktadır. Ayrıca şişlik, baskı ve ödem gibi semptomlar da kas ve iskelet sistemi tümör belirtileri arasında yer alır.

Kas Ve İskelet Sistemi Tümörlerinde Teşhis

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisine başlanmadan önce histolojik ve radyolojik verilerin doğru bir şekilde yorumlanması gerekir. Hastanın öyküsü dinlendikten sonra fiziki muayene ve görüntülenme teknikleriyle tanı konulabilir. Ancak kesin tanı konulabilmesi patolojik incelemelerin ardından mümkündür.

Kas ve iskelet sistemi tümörlerinin tanısında artık iğne biyopsisi  tekniği de kullanılmaktadır. Öte yandan tümör dokusunun çevre dokulara yayılmasından önce histolojik incelemelerin ardından hızlıca tedaviye geçilmelidir. Cerrahi veya onkolojik tedavi planlanmalıdır.

Kötü Huylu Kas Ve İskelet Sistemi Tümörleri

İyi ve kötü huylu olarak ikiye ayrılan bu tümörlerde kötü huylu olanlara dikkat edilmelidir. Kendi arasında da iki farklı şekilde ortaya çıkan kötü huylu iskelet sistemi tümörleri, kemiğe metastaz yapan ve kemik dokusundan kaynaklanan tümör olarak  ayrılır.

Kemiğe Metastaz Yapan Tümörler: Başka dokularda oluşan ve kemik dokuya sıçramış tümör türüdür. Kemikte litik lezyon dediğimiz kemik dokusu kaybı ile kendilerini gösterirler.

Kemik Dokusundan Kaynaklanan Tümörler: Barındığı kemik veya kas dokusunda sınırsız çoğalma eğilimi gösteren tümörlerdir. Ayrıca uzak dokulara da kan veya lenf yoluyla yayılabilir. Evreleme yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde tedavi sürecine geçilmelidir. Bu tümörler ayrıca uzuv kaybına neden olabilir.

İskelet Sistemi Tümör Tedavisi Süreci

Kötü huylu tümörlerin tedavisinde cerrahi uygulamada tümörün çevresinden 5 cm’lik sağlam doku da çıkartılmaktadır. Tedavi aşaması, tümörün şeklinde göre değişmektedir. İyi huylu tümörlerde çoğu zaman klinik gözlem yeterlidir. Ancak kemiğin zayıflama riski olduğu için hastalar ameliyat sürecine dahil edilebilir. Kötü huylu tümörlerde de cerrahi ameliyat ile tümörün çevresindeki sağlam dokular çıkarılmaktadır. Kemik dokudaki tümörün çıkarılmasının ardından kol ya da bacakların fonksiyonlarına devam edebilmesi için çeşitli protezler yardımı ile onarım yapılır. Ancak tanı süreci geciken hastalarda tümördeki aşırı büyüme neticesinde uzvun alınması söz konusu olabilir.

blank
blank