Kalça Protezinin Riskleri

blank

Üst yaş sınırı olmayan kalça protezi ameliyatı, kemik gelişimini tamamlamış olan hastalarda tercih edilmektedir. Ayrıca romatizmal hastalıklar başta olmak üzere ileri yaş kalça kırıkları, iltihap sekelleri, çocukluk çağı sekelleri, tümörler ve kanlanma sorunu yaşayan hastalara da kalça protezi yerleştirilebilir.

Kalça Protezi Ameliyatı Nasıl Yapılır?


Hastada işlem öncesi bazı tetkik ve testler yapılmaktadır. Muayene sonucunda diş ve boğaz enfeksiyonu ile idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar bulunmuyorsa 1 gün öncesinden hastaneye yatış gerçekleştirilir. Genel veya epidural anestezi altında yapılan kalça protezi ameliyatında kalça bölgesinden yaklaşık 10-12 cm’lik bir kesi açılır. Sorunlu kemiklerin çıkarılması ve protezin yerleştirilmesinden sonra yara gizli dikişle kapatılır. Operasyondan sonra hastalar yürüteç ve varis çorabı kullanmalıdır.
Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası
İlk gün yaşanabilecek ağrılar nedeniyle hastaya uygun dozlarda ağrı kesiciler uygulanır. Bunlar içerisinde ağrı pompası en etkili ağrı kesici olarak bilinir. Ağrının şiddetli olması durumunda kontrollü ağrı pompası kullanılabilir. Ameliyatlarda kullanılan dren yaklaşık 24 saat sonra çıkarılmaktadır. Ameliyatın 1. gününden itibaren hastalar yürümeye başlatılır ve her geçen gün yürüme miktarı arttırılır. Hastanın pansumanı kirlenmedigi sürece açılmaz. Pansuman 10. Gün açılarak hastaya banyo yaptırılır. Gizli dikiş yapıldığı için dikis alma söz konusu değildir. Kalça protezi uygulanan hastalar ortalama 4. haftadan itibariyle artık desteksiz olarak yürüme başlayabilirler.

Kalça Protezi Ameliyatının Riskleri


Kalça protezinin bazı riskleri beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Ancak bu ameliyat özel donanımlı ameliyathanelerde yapılmalıdır. Ayrıca hastanın iyi hazırlanması vücudunda herhangi bir enfeksiyon odağının olmaması ( diş çürüğü, idrar yolları enfeksiyonu gibi) gerekmektedir. Yüzeyel enfeksiyonlar proteze kadar ulaşmayan enfeksiyonlardır. Derin enfeksiyonlar ise protez kadar ulaşmış ve protezin sağlıklı kullanımını engelleyen, gevşemesine neden olan enfeksiyon türüdür. Enfeksiyonun engellenmesi için, ameliyat günü yüksek dozda kullanılan antibiyotik 24 saatte kesilir. Kalça protezinin diğer riskleri ise aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.


Kalça Çıkığı: Kalça bölgesine yerleştirilen protezin baş kısmıyla yuva kısmının birbirinden ayrılabilir. Bu nedenle her ameliyattan sonra 6 hafta boyunca aşırı kalça hareketleri yapılmamalıdır. Yasaklanan hareketler;


• Çorap giymek
• 90 derecenin üzerinde bükmek
• Bacak bacak üzerine atmak
• Bacağı aşırı içe doğru çevirmek
• Oturarak namaz kılmak şeklinde sıralanmaktadır.


Kan Pıhtılaşması: Toplar damarlarda kan pıhtılaşması da kalça protezinin riskleri arasındadır. Ayrıca kan pıhtılaşması başlamış hastalarda beyne ya da akciğere pıhtı gitmesi durumunda hayati risk söz konusu olabilir. Bu risklere ek olarak;

• Protezin kırılması
• Protez gevşemesi
• Sinir yaralanmaları
• Baldırda hassasiyet
• Kanama


gibi süreçler de yaşanabilir.